Od 2015 roku tworzymy skuteczne i ekologiczne produkty

dbając
o najwyższą jakość

wartość koszyka: 0 złbrutto

Finalizuj zamówienie w 2 krokach pokaż koszyk
kod cena ilość wartość
koszt dostawy od 9 zł (więcej »), do darmowej dostawy brakuje 200 zł brutto
do zapłaty 0 złbrutto

DOSTAWA

 1. Zamówione produkty dostarczane będą za pośrednictwem współpracujących ze Sprzedawcą firm kurierskich.
 2. Wskazane w ofercie ceny produktów nie uwzględniają kosztów przesyłki.
 3. Koszty wysyłki wynoszą:

4. Realizacja zamówienia poza granice Polski następuje po wpływie środków na konto Sprzedawcy a czas dostawy wynosi zwykle do 7 dni roboczych. W przypadku zamówienia produktów o dużych gabarytach lub wadze, kiedy kalkulacja kosztu wysyłki zagranicznej z firmy kurierskiej wyniosłaby powyżej 70 zł / € 16 wycena jest przygotowywana indywidualnie z opcją rezygnacji kupującego bez ponoszenia przez niego żadnych kosztów.

5. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach i terminach dostawy oraz kosztach przesyłki dostępne są także w procesie składania zamówienia w sklepie internetowym.

PŁATNOŚĆ

1. Sklep oferuje następujące metody płatności:

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zamówione produkty i koszty dostawy. W przypadku gdy Kupujący wybrał formę zapłaty "za pobraniem”, realizacja zamówienia następuje niezwłocznie. Zamówienie ulega anulowaniu, jeśli wpłata środków za zamówione produkty nie nastąpi w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia zamówienia. Zamówione produkty do momentu rejestracji wpłaty, będą miały status „zarezerwowane”.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący, bez względu na to czy jest konsumentem czy też nie, ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Możliwość odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym kupujący wszedł w posiadanie zamówionego produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie zamówionego produktu.
 2. O odstąpieniu od umowy, pod rygorem nieważności, Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę w formie pisemnej w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem na adres biuro@pro-chem.pl). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu. (pobierz wzór),
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Kupującemu zostaną zwrócone wszystkie dokonane płatności, w tym różnica kosztów pomiędzy otrzymaną przez Sprzedawcę należnością za dostawę i kosztem najtańszej dostarczenia oferowanej przez Sprzedawcę, o której mowa w Regulaminie w dziale Dostawa w pkt 3. Zwrot należności nastąpi nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie woli Kupującego o odstąpieniu od umowy. Zwrot należności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Strony umowy uzgodnią inny sposób. Kupujący w każdym przypadku nie ponosi żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
 4. Sprzedawca, w przypadku gdy produkty zostały już wysłane do Kupującego, zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem należności do czasu zwrotu produktów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Produkty należy odesłać niezwłocznie na adres: PRO-CHEM International sp. z o.o. ul. Chorzowska 113, 44-100 Gliwice, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostało wysłane do Sprzedawcy oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy.
 6. Koszty zwrotu produktów ciążą na Kupującym.
 7. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikającej z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania.
 8. Kupujący, celem usprawnia procedury zwrotu, zobowiązany jest wraz z produktem zwrócić Sprzedawcy dowód zakupu (faktura lub paragon).
własne
laboratorium
wysoka
biodegradacja
produktów
monitoring
pakowania
przesyłek
Polski
produkt